Kao i svaki sport, paintball je potpuno siguran ukoliko se svi drže pravila i koriste zdravi razum.

Osim pokoje masnice, ozlijede su prilično rijetke i kada se uspoređuje po količini ozbiljnih ozlijeda sa drugim sportovima, paintball je sigurniji od kuglanja.

Zaštitna oprema te štiti od kuglica i najvažniji dio opreme je maska koja u potpunosti prekriva lice i oči.